אושרה הקלה בדיווח על חומרים מסוכנים
אושר עדכון לתקנות שמטרתו להקל את תדירות הדיווח להג"א על חומרים מסוכנים, ולבטל את הדיווח על היערכות בטיחותית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/2/2021

כחודשיים לאחר פרסום הטיוטה להערות הציבור, אושר העדכון לתקנות התגוננות אזרחית, לפיו תהיה הקלה בדרישות הדיווח על מחזיק חומרים מסוכנים בזכות סנכרון מועדי הדיווח הכפול שקיימים כיום, הן למשרד להגנת הסביבה והן להג"א (משרד הביטחון).

עוד אושר ביטול דרישת הדיווח להג"א על היערכות בטיחותית לעניין החומ"ס, מכיוון שמידע זה נבדק במסגרת 'תיק מפעל' ברישיון העסק.


כתבות רלוונטיות:

  1. מסתמנת הקלה בדיווח על חומרים מסוכנים, 17.12.2020
  2. מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה, 15.10.2020
  3. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22.3.2020
  4. המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים, 30.10.2017
  5. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית , 09.9.2019

צמצום הדיווח: אחת ל-3 שנים במקום פעם בשנה

התקנות המעודכנות מבטלות את הצורך בדיווח על החומרים המסוכנים במועדים שונים, פעם אחת למשרד להגנ"ס במסגרת היתר הרעלים ופעם שנייה לשירות הג"א בסיום כל שנה. עד כה היה כפל בדיווח, משום שהבקשה להיתר רעלים שמגיש מפעל למשרד להגנ"ס גם כך עוברת לבחינת הג"א.

במצב החדש, המפעל יידרש לדווח להג"א רק במועד הגשת הבקשה להיתר רעלים, אחת ל-3 שנים בד"כ, במקום מדי שנה. סנכרון מועדי הדיווח צפוי להקל גם על המפעלים וגם על הג"א.

לפי המשרד להגנ"ס, כ-72% מהעסקים המדווחים גם לפיקוד העורף וגם למשרד להגנ"ס מחדשים את היתר הרעלים בתדירות של אחת ל-3 שנים ובמרבית המקרים אין שינויים בהיתר – כלומר אין שינוי בסוג או כמות החומרים המסוכנים מעבר למה שמופיע בהיתר, ולכן הדיווח להג"א מדי שנה מיותר.

ביטול הדיווח על היערכות בטיחותית לחומ"ס

מלבד האמור, התקנות החדשות מבטלות את הצורך למסור להג"א פרטים על ארגון בטיחות במפעל בנושא חומ"ס. בהג"א בוחנים פרטים אלה במסגרת ביקורות תקופתיות במפעלים ובדיקת 'תיק מפעל' אשר מהווה חלק מדרישה ברישיון עסק – ולכן אין צורך בדיווח נוסף על נושא זה.

אך הג"א שומרים לעצמם את הזכות לדרוש ממחזיק בחומ"ס למסור להם מידע הקשור לבטיחות, לרבות מידע על צוות החירום ועל האמצעים העומדים לרשות המפעל לטיפול באירוע בטיחות (אשר גם כך אמורים להירשם אצלו באופן שוטף) תוך 14 יום מפניית הג"א.

-----

מסמכים רלוונטיים:

  1. נוסח מעודכן: תקנות