צעדים להפחתת זיהום אוויר בתחנה המרכזית תל אביב
לפני שנה המשרד להגנ"ס הכריז, לראשונה בישראל, על 'אזור נפגע זיהום אוויר' – התחנה המרכזית ת"א. העירייה נדרשה להכין תוכנית פעולה וצעדים מיידיים ננקטו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/12/2023

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול נגד זיהום האוויר בתחנה המרכזית בתל אביב. לאחר שבמשך שנים נמדד באזור התחנה זיהום אוויר גבוה, לפני כשנה דיווחנו שהיא הוכרזה כ'אזור נפגע זיהום אוויר'. ההכרזה חייבה את עיריית ת"א להכין תוכנית פעולה לצמצום הזיהום, ובינתיים המשרד פועל במטרה לצמצם את הזיהום ככל הניתן.

לפי פרסום של המשרד להגנ"ס משבוע שעבר, במהלך 2024 יורשו להיכנס לתחנה רק אוטובוסים מתקן יורו 6 ומעלה. כמו כן, לאחרונה הוצבה תחנת ניטור אוויר ניידת בבית ספר 'שורשים' הסמוך לתחנה המרכזית. בהמשך היא תוחלף בתחנת ניטור קבועה שתוצב מטעם העירייה. בנוסף לכך, הוגבר הפיקוח בתחנה על אי הדממת מנועים בשעה שאוטובוסים עומדים בין נסיעות. בד בבד בודק המשרד להגנת הסביבה את תוכנית הפעולה המעודכנת שהגישה לו העירייה בעניין דרכים להפחתת זיהום האוויר. 


כתבות רלוונטיות:

  1. לראשונה: הכרזה על "אזור נפגע זיהום אוויר", 29.9.2022
  2. נמשכת סוגיית ההכרזה על התחנה המרכזית בת"א, 24.8.2022
  3. האם התחנה המרכזית בת"א תוכרז כ'אזור נפגע זיהום אוויר', 15.6.2022
  4. קנס של חצי מיליון ₪ בשל מכלית דלק שנסעה עם מכסה פתוח, 23.05.2022
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

כבר הושג שיפור בזיהום האוויר בתחנה

כאמור, לפני כשנה, בעקבות ההכרזה על אזור התחנה המרכזית כעל 'אזור נפגע זיהום אוויר', הטיל המשרד להגנת הסביבה על עיריית תל אביב להכין תוכנית אופרטיבית לצמצום זיהום האוויר. אך המשרד להגנ"ס מעדכן כי במקביל החלו להינקט צעדים מיידיים במטרה לצמצם את זיהום האוויר.

בין היתר, חלק ניכר מקווי האוטובוסים שעברו ליד בית ספר באזור הוסטו לרחוב סלמה בגבול הצפוני של בית הספר. כמו כן, הנתיב הצפוני של רחוב לוינסקי נסגר לתנועה ברבעון האחרון של שנת 2022 עקב עבודות תשתית להקמת הרכבת הקלה.

מה עושים כדי לצמצם את הזיהום בתחנה?

בנוסף לכך, לאחרונה הוצבה תחנת ניטור איכות אוויר ניידת מטעם המשרד להגנ"ס בתוך בית הספר הסמוך לתחנה, במטרה לנטר את ריכוזי המזהמים בו. התחנה תנטר במשך חודשיים ואז תוחלף בתחנה קבועה שתציב עיריית תל אביב. מעבר לתחנה זו פועלת תחנה נוספת ברחוב לוינסקי, בו להערכת המשרד קיים זיהום אוויר גבוה במיוחד בשל הקרבה לרמפות של נתיבי האוטובוסים היוצאים מהתחנה והנכנסים אליה ובשל פעילות מוניות השירות.

לצד זאת, המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברות האוטובוסים כי החל מחודש ינואר הם יידרשו להפסיק בהדרגה להכניס לתחנה המרכזית אוטובוסים שלא עומדים בתקו יורו 6 ומעלה – תקן פליטות מחמיר.

צעד נוסף שעוזר בינתיים למגר את זיהום האוויר הוא פיקוח על הדממת מנועים. המשרד מחייב את חברות האוטובוסים לדומם מנועים בעת חנייה. לדבריו הוא עורך פיקוח ומעביר המלצה להטיל עיצום כספי נגד החברה המזהמת. המשרד מתכוון להמשיך עם הפיקוח ב-2024 ביתר שאת.

מה פירוש 'אזור נפגע זיהום אוויר'?

לפי סעיף 11 בחוק אוויר נקי, כאשר קיימת חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה או זיהום אוויר חריג, השרה להגנת הסביבה תכריז על האזור כאזור נפגע זיהום אוויר ותודיע על כך לרשות המקומית הרלוונטית. ההכרזה תהיה תקפה לשנתיים עם אפשרות הארכה, אך ניתן לבטלה גם קודם בהתאם למצב בשטח.

בעקבות ההכרזה, הרשות או הרשויות המקומיות שבשטחן נמצא האזור המזוהם או שהן אחריות למפגע יחויבו להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר ולהגישה בתוך 6 חודשים לשרה להגנת הסביבה. התוכנית תכלול בין השאר יעדים לשיפור איכות האוויר ופירוט על הדרכים להשגת היעדים. לאחר שהשרה יאשרו את התוכנית יהיה על הרשות ליישמה בלוחות הזמנים שקבעו.

כך בדיוק קרה עם עיריית תל אביב. לאחר ההכרזה על התחנה המרכזית כעל מפגע זיהום אוויר, הוטל עליה להכין תוכנית. היא הגישה תוכנית ראשונית וקיבלה הערות מהמשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והציבור והכינה תוכנית מעודכנת. כעת המשרד להגנת הסביבה עובר עליה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה