המטמנה הגדולה בישראל מחפשת טכנולוגיות לטיפול בתשטיפים
מטמנת אפעה מבקשת מידע על פתרונות חדשים לטיפול בתשטיפים בכמות הנעה בין 400-100 מ"ק ביום
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 22/11/2023

המטמנה הגדולה בישראל, מטמנת אפעה הממוקמת במישור רותם שבנגב, מחפשת טכנולוגיות חדשות לטיפול בתשטיפים (נוזלים שהיו במגע מפסולת) וסילוקם. כיום החברה מטפלת בתשטיפים באמצעים שונים, כגון בריכות אידוי ומתקני אידוי מכני. כעת החברה מעוניינת לבחון טכנולוגיות נוספות עבור 400-100 מ"ק תשטיפים ביום.

החברה מדגישה שעל הפתרונות והטכנולוגיות שיציעו לה לעמוד בדרישות הרגולציה של המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות הניקוז וכל גורם רלוונטי אחר. תנאי רישיון העסק מחייבים מטמנת פסולת לטפל בתשטיפים כדי למנוע מפגעים סביבתיים כגון זיהום קרקע ומי תהום, ולהבטיח איכות קולחים בהתאם ליעד הסילוק.

קישור לקול הקורא, בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. בין הקמת מתקני מיון וטיפול להרחבת ההטמנה, 17.11.2021
 2. הונחה אבן הפינה של מתקן הטיפול בפסולת "דיה", 27.8.2023
 3. אתגרי הטיפול בפסולת עירונית, 28.3.2023
 4. משבר פסולת אורגנית, 03.7.2022
 5. למידע נוסף על פסולת | infospot

הפעילות של אתר ההטמנה אפעה

חברת אפעה היא תאגיד עירוני בשליטת המועצה האזורית תמר והיא מפעילה את אתר סילוק הפסולת הגדול במדינה. בין היתר, אתר אפעה קולט את הפסולת העירונית מחירייה ומבצע הטמנה של פסולת מעורבת ממקור ביתי וכן מטמין פסולת שאריות מיון המתקבלת ממקורות שונים ברחבי הארץ. האתר קולט 8,000 טונה פסולת ביום בממוצע.

כתוצאה מתהליכי סחיטה ופירוק של המרכיבים האורגניים בפסולת וכן כתוצאה ממי גשמים ושיטפונות, נוצרים תשטיפים בכמות המוערכת בכ-500-400 מ"ק ליום אשר נאגרים בתחתית תאי ההטמנה באתר.

הטיפול בתשטיפים באתר הפסולת אפעה

כבר כיום יש באפעה אמצעים שונים לטיפול בתשטיפים, אולם כדי להתמודד עם קצב היווצרות התשטיפים זקוקה אפעה לאמצעי טיפול ו/או סילוק נוספים.

התשטיפים הנוצרים מהפסולת עצמה או בשל גשמים שיורדים על הפסולת נאספים בצנרת שבתחתית תאי ההטמנה האטומים ומובלים לבריכות תשטיפים. באפעה קיימות 2 בריכות לאיסוף תשטיפים בנפח איגום כולל של כ- 13,500 מ"ק. בנוסף אליהן יש בריכת איסוף שפכים סניטריים בנפח של 5,000 מ"ק, ובריכה נוספת לשיקוע שפכים בנפח של 250 מ"ק.

בבריכות התשטיפים מתקיים תהליך אידוי פסיבי לסילוק הנוזלים, תהליך אשר רושם הצלחה הודות לטמפרטורות גבוהות, לחות נמוכה ומיעוט גשמים במישור רותם (מדרום לערד). באוקטובר 2010 הוכנסו לשימוש בבריכות התשטיפים מאווררי שטח שתפקידם לשמור על תנאי חמצון מיטביים לפעילות ביולוגית בבריכות.

מקור נוסף לתשטיפים הם מי תהליך שטיפת משאיות הפסולת. משאיות המובילות פסולת מחויבות לעבור שטיפה, ומי השטיפה הללו מתנקזים ומוזרמים בצנרת לבריכות התשטיפים. במקרה של התשטיפים הנוצרים משטיפת משאיות של פסולת אסבסט, הם מוזרמים לפיזור על גבי הפסולת בתא הטמנת האסבסט.

התנאים להצעת טכנולוגיה לטיפול בתשטיפים

הפתרון המוצע לטיפול בתשטיפים אמור לעמוד בתנאים הבאים:

 • היתכנות להתקנה ותפעול בתנאי הרגולציה בארץ, במיוחד בהיבט של עמידה בתקני איכות אוויר, דרישות סילוק קולחים ומניעת מפגעים סביבתיים.
 • זמין וניתן ליישום מיידי.
 • מיושם במתקנים פעילים בעולם המטפלים בתשטיפים שמקורם בפסולת ביתית מעורבת, אשר פועלים לפחות 3 שנים באישור הרגולטור באותה מדינה.
 • ניתן להציג גם פתרונות שהמשרד להגנת הסביבה טרם אישר ליישום ותפעול.

החברה מדגישה כי בשלב זה היא מעוניינת לבחון את ההיתכנות הטכנולוגית והסביבתית וכן את הכדאיות הכלכלית של טכנולוגיות אפשריות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה