האוצר ילווה 600 מיליון ₪ נוספים מהקרן לניקיון
יחד עם ההלוואה הנוכחית, בשנים האחרונות משרד האוצר לווה כספים מקופת הקרן לניקיון בסכום מצטבר של 2.2 מיליארד ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/8/2021

משרד האוצר צפוי ללוות בקרוב 600 מיליון ₪ נוספים מקופת הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה. הכסף יילקח מחשבון היטל ההטמנה, שהכנסותיו מגיעות מרשויות מקומיות ובמקור אמור לשמש לקידום פתרונות מיחזור והשבה בענף הפסולת.

לפי המשרד להגנ"ס, מדובר בהלוואת מזומנים שלא תפגע בפעילות הקרן, משום שכנגד המזומנים משרד האוצר מתקצב תקציב מסוג "הרשאה להתחייב", המאפשר לקרן להמשיך את פעילותה כרגיל.


כתבות רלוונטיות:

  1. קרן הניקיון מחלקת מיליוני ₪ לנושאים שנויים במחלוקת, 04.07.2021
  2. נוצל רוב התקציב של קרן הניקיון, 25.5.2021
  3. קרן הניקיון מתקשה לעמוד ביעדי המיחזור, 30.12.2020
  4. 121 מיליון ₪ לפרויקטים של סביבה בעוטף עזה, 06.4.2021
  5. האוצר מלווה חצי מיליארד ₪ מקרן הניקיון, 14.10.2020
  6. למידע נוסף על פסולת | infospot

המדינה לוותה מהקרן לניקיון סכום מצטבר של 2.2 מיליארד ₪

ב-5 השנים האחרונות המדינה הושיטה את היד לקופת הקרן לשמירת ניקיון במספר מקרים. משנת 2016 נלקחו מקופת הקרן - ובעיקר מהחשבון שמרכז את היטלי ההטמנה שנכנסים מהרשויות המקומיות - כ-2.2 מיליארד ₪ (כולל ההלוואה הנוכחית).

ב-2016 הולוו 200 מיליון ₪ מהקרן. לאחר מכן ב-2019 הועברו מהקרן 700 מיליון ₪ ועד סוף שנת 2020 הולוו עוד 760 מיליון ₪, בין היתר לטובת מימון תוכניות של משרד האוצר לצמצום זיהום אוויר, שאמנם נחשב לנושא סביבתי אך לא נכלל במטרות קרן הניקיון.

כעת משרד האוצר מתכוון ללוות עוד 600 מיליון ₪ ובמשרד להגנ"ס מבטיחים שהדבר לא צפוי לפגוע בפעילות הקרן, שכן מדובר ב"הלוואת מזומנים" שכנגדה מתקצב האוצר תקציב מסוג "הרשאה להתחייב". כלומר, הקרן תוכל להמשיך לפרסם קולות קוראים, להוציא התחייבויות ולשלם בהתאם לקצב הביצוע, וההלוואות יוחזרו אליה בשעת הצורך ובהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים.

קרן הניקיון לא עומדת במטרות

מרבית הכספים בקרן הניקיון מגיעים מהיטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות, בהיקף שנתי של כחצי מיליארד ₪ ואמור לשלם לטובת פיתוח משק הפסולת, קרי צמצום הטמנה ועידוד המיחזור.

אלא שבשנים האחרונות המשרד להגנ"ס וקרן הניקיון לא הצליחו ליישם אסטרטגיית פסולת לאומית, החליפו תוכניות עבודה, לא עמדו ביעדים שהם עצמם קבעו ובשורה התחתונה שיעור ההטמנה והמיחזור לא השתנו משמעותית.

כיום, עיקר התמיכות של הקרן, הממומשות באמצעות קולות קוראים, מתמקדות בקידום הטיפול בפסולת ברשויות מקומיות – בדגש על רשויות חלשות - לרבות הקמת תשתיות לפסולת מוצקה, טיפול בפסולת בניין, חינוך, הסרת אסבסט ותמיכות ליחידות סביבתיות.

תמיכת הקרן מועברת גם לפרויקט 'סביבה שווה', במסגרתו נערכת הסדרה של משק הפסולת ביישובי המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בצפון הארץ ובדרומה. כמו כן, הכספים מסייעים גם בהקמת אשכולות שמאגדים יחד מספר רשויות כדי להוזיל את עלויות הטיפול בפסולת לרשויות חלשות.

בנוסף לכך, כספי הקרן מסייעים בהקמה ותפעול מתקני מיון פסולת עירונית ומתקני טיפול בפסולת אורגנית אשר עשויים לצמצם את כמויות הפסולת שמופנות להטמנה.


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>