הממשלה אישרה את מס הפחמן, עם מספר שינויים
בין השינויים: דחייה של שנה ביישום מס הפחמן, העלאת המס על מזוט, תקציב של 450 מלש"ח להתייעלות אנרגטית של מפעלים, הגנה מפני 'זליגת פחמן' ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/1/2024

פורסם הנוסח הסופי של מס הפחמן שאושר בממשלה בשבוע שעבר. נעשו בו מספר שינויים בהשוואה לטיוטה הקודמת, והוא עדיין צריך לעבור את אישור הכנסת, כאשר צעד ראשון כבר נעשה בכיוון - משרד האוצר פרסם להערות הציבור את תזכיר הצו שעניינו הטלת מס פחמן על דלקים לתעשייה וייצור חשמל, שתואם את החלטת הממשלה.

החלטת הממשלה על הטלת מס פחמן שאושרה בשבוע שעבר מכילה פירוט רב יותר אודות התמיכה בהיערכות מפעלים הצורכים דלקים, כולל התייחסות למניעת 'זליגת פחמן', ותקציב להתייעלות אנרגטית.

בנוסף לכך, התווסף מנגנון שיבטיח שתעריף החשמל לא יעלה לצרכן הביתי בשל מס הפחמן, ונוספה התייחסות לסיוע לשכבות החלשות על מנת להתמודד עם עלייה במחירי האנרגיה, ככל שיהיו.

כמו כן, לפי תזכיר הצו המעודכן שפורסם ומפרט את גובה מס הפחמן, המס יחול בהדרגה משנת 2025 ולא 2024 כמו בטיוטה הקודמת. כמו כן, המס על מזוט 1% נקבע בשיעור גבוה יותר הפעם.

ניתן להגיש הערות על תזכיר הצו להטלת מס פחמן עד לתאריך 30.1.2024. קישורים לנוסח החלטת הממשלה וטיוטת תזכיר החוק מופיעים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. מהלך בזק להטלת מס פחמן מעורר ביקורת חריפה, 14.1.2024
  2. מס הפחמן: האם הוא אפקטיבי בהיעדר חלופות? 13.12.2021
  3. מס פחמן: כך צריך לעשות את זה, 2.9.2021
  4. שלב ביניים: ממשלת ישראל אישרה מס פחמן, 3.8.2021
  5. ארגון ה-OECD: ישראל צריכה מס פחמן, 18.4.2023

שיעורי מס הפחמן המעודכנים

זה שנים אחדות שהמשרד להגנת הסביבה מנסה לקדם מס פחמן ללא הצלחה. כעת, בשל הגירעון התקציבי שיצרה המלחמה, משרד האוצר מקדם מס פחמן שצפוי לייקר את המס על דלקים פוסיליים במאות אחוזים, ובכך להגדיל את הכנסות המדינה ממסים ב-2.5 מיליארד ₪ כאשר המס ייושם במלואו משנת 2030. האוצר סבור כי המס לא יגרום לעלייה בתעריף החשמל לצרכנים.

לפי תזכיר החוק המעודכן, מס הפחמן יוטל בהדרגה החל משנת 2025 על פחם, גז טבעי, מזוט, גפ"מ ופטקוק. המס לא יחול על סולר ובנזין שמשמשים בעיקר לתחבורה ומס הקנייה שמוחל עליהם כבר עתה נחשב לגבוה ביחס למדינות ה- OECD ומגלם בתוכו את העלויות החיצוניות. לעומת הטיוטה הקודמת שפורסמה לפני כשבועיים, בתזכיר הנוכחי המס פחמן על מזוט 1% גבוה משמעותית.

שיעורי מס הפחמן המוצעים [₪ לטונה]:


להגדלה לחצו כאן

התמיכה בהיערכות התעשייה למס הפחמן

לעומת הצעת החוק הקודמת, תזכיר החוק הנוכחי לא הסתפק באמירה כללית לפיה תינתן תמיכה למפעלים ישראלים הצורכים דלקים, אלא פירט את העקרונות שינחו מתי תינתן תמיכה כזו. להלן העקרונות

להמשך קריאת הכתבה המלאה