כיפופי ידיים בין המשרד להגנ"ס וחברת ורידיס סביב אתר הטיפול בפסולת אורגנית הגדול בישראל
המשרד להגנת הסביבה מגיב בחריפות להודעת חברת ורידיס כי תפסיק לקלוט פסולת אורגנית באתר הטיפול הגדול בישראל. ורידיס: "ללא המענקים אין הצדקה כלכלית להמשך הפעלת אתר הטיפול"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/2/2024

המשרד להגנת הסביבה מבקר את החלטת חברת ורידיס להפסיק את קליטת הפסולת האורגנית הממוינת באתר הטיפול שלה 'קומפוסט משואה' בבקעת הירדן. בשבוע שעבר ורידיס עדכנה על הפסקת פעילות האתר לאחר שהמשרד להגנת הסביבה הודיע לה כי בשל החקירות הפליליות שנפתחו נגדה הוא בוחן את הקפאת כספי מענקים אותם הייתה אמורה החברה לקבל.

לדברי המשרד להגנ"ס, ורידיס הודיעה על הפסקת פעילות האתר "באופן מפתיע, ללא כל תיאום או הודעה מוקדמת למשרד, תוך לכאורה ניצול כוחה המעין מונופוליסטי של החברה, מבלי שהחברה לוקחת בחשבון את הפגיעה הגדולה בחוליה מרכזית בטיפול בשוק הפסולת".

בתגובה לדברים מסרה ורידיס כי "בניגוד להצהרת המשרד להגנ"ס, החברה שלחה שני מכתבי התראה בנושא למשרד להגנ"ס, הראשון בהם כבר ב-18 בינואר 2024 והשני ב-5 בפברואר 2024, אולם לא זכתה לשום התייחסות עד לתאריך 13 בפברואר 2024".  ורידיס הוסיפה כי ללא המענקים אין הצדקה כלכלית להמשך הפעלת אתר הטיפול.

אתר קומפוסט משואה הינו הגדול מסוגו בישראל והוא מטפל בכ-450,000 טונה פסולת אורגנית בשנה, המהווים כ-7.5% מהפסולת העירונית בישראל. סגירה של האתר תביא לעלייה משמעותית בשיעור ההטמנה, לצד הגדלת מצוקת נפח ההטמנה בישראל.

התגובות המלאות של המשרד להגנת הסביבה וחברת ורידיס מופיעים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. ורידיס משביתה את האתר הגדול בישראל, 15.2.2024
  2. חקירה נוספת נגד אתר הטיפול בפסולת אורגנית של ורידיס, 01.01.2024
  3. פשיטה על משרדי ורידיס עקב חשד להטמנה לא חוקית, 22.2.2023
  4. משבר פסולת אורגנית, 03.7.2022
  5. 4 נעצרו בפשיטה על אתרי פסולת שקשורים להטמנה לא חוקית, 16.5.2022
  6. למידע נוסף על פסולת | infospot

מניעת מענק למתקני מיון פסולת בשל החקירה הפלילית

ורידיס הודיעה בשבוע שעבר שהמשרד להגנת הסביבה עדכן אותה כי הוא בוחן מחדש את התמיכה בתפעול אתרי המיון לפסולת עירונית שבבעלותה (מתקן ה-RDF בחירייה ומתקן המיון בעפולה), על רקע החקירה הפלילית שמתנהלת נגד החברה בשל פעילות לא חוקית לכאורה של מתקן קומפוסט משואה.

מדובר בתמיכה כספית שמקורה בקול קורא שפרסם המשרד להגנ"ס לראשונה בשנת 2018 לתמיכה בתפעול של מתקני מיון פסולת עירונית. עם השנים הקול הקורא עבר עדכונים ושינויים והוא הוארך עד סוף שנת 2030.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, הוא טרם החליט אם לשלול מורידיס את כספי המענק והוא שוקל להזמין את נציגיה לשימוע כדי לקבל החלטה סופית.

ורידיס מדגישה כי ללא מענקי התמיכה אין באפשרותה להמשיך ולהעביר חומר אורגני מאתרי המיון לפסולת עירונית של חדרה וה RDF בחירייה, לאתר הטיפול בפסולת אורגנית שבמשואה, ולכן הדברים גם אין הצדקה כלכלית להמשך הפעלת אתר הטיפול במשואה.

ההשלכות של סגירת אתר הטיפול 'משואה'

לדברי ורידיס, עלויות העברת הפסולת האורגנית הממוינת ישירות להטמנה יהיו נמוכות בהשוואה להעברתה לאתר הטיפול שלה במשואה, אך לא ברור אם האמירה הזו מביאה בחשבון את היטל ההטמנה שהרשויות המקומיות ייאלצו לשלם כעת, דבר שצפוי לייקר את עלות הטיפול בפסולת עבורן.

בנוסף לפן הכלכלי, המצב החדש מייתר את תהליך המיון במתקני המיון של הפרדת זרם הפסולת האורגנית משאריות הפסולת שלא ניתנות למיחזור, מכיוון ששניהם יישלחו להטמנה ללא טיפול. בעיה אחרת שתחריף בעקבות הפסקת הפעילות ושליחת הפסולת האורגנית ישירות להטמנה היא מצוקת נפח ההטמנה שקיימת בישראל בשנים האחרונות.

זו לא הפעם הראשונה שחברת ורידיס מודיעה על השבתת הפעילות של אתר קומפוסט משואה. גם ביולי 2022 דיווחנו על הפסקת פעילות של האתר על רקע תהליכי אכיפה ופיקוח של המשרד להגנ"ס. אך באותו מקרה האתר חזר לפעול לאחר זמן קצר.

ברקע: חקירה פלילית בגין פעילות אתר 'משואה'

כפי שדיווחנו לפני כחודש וחצי, המשטרה הירוקה ומשטרת ישראל פשטו על האתר של החברה במשואה, הנחשב לגדול בארץ לטיפול בפסולת אורגנית, ועיכבו לחקירה 6 מעורבים. לפי החשד, החברה לכאורה הטמינה פסולת שקיבלה מרשויות מקומיות במטמנת 'טובלן', במקום להעביר אותה לטיפול באתר 'קומפוסט משואה', זאת תוך הסתרת מידע מהמשרד להגנת הסביבה והימנעות מתשלום היטל הטמנה. החברה חשודה בעבירות על חוק רישוי עסקים, מרמה והלבנת הון.

זו החקירה השנייה שנפתחה נגד חברת ורידיס בשנת 2023 בהקשר של אתר קומפוסט משואה. בתחילת 2023 נפתחה נגד ורידיס חקירה בחשד שקיבלה תמיכות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעילות מיחזור, אך במקום לטפל בפסולת האורגנית שהועברה אליה מאתר חירייה, במתקן קומפוסט משואה בבקעת הירדן, ומשם לשווק אותה כחומר דשן לחקלאות, הטמינה החברה את הפסולת האורגנית באדמה ללא אישור או תשלום היטל הטמנה כנדרש. במסגרת החקירה הזו המשרד להגנ"ס הקפיא 42 מלש"ח מכספי המענקים שהיו אמורים להינתן לחברת ורידיס.

עוד ביולי 2022 דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה הודיע כי בעקבות הגברת הפיקוח שלו באזור בקעת הירדן על פיזור לא מבוקר בשטח פתוח של חומר אורגני שמקורו באתר קומפוסט משואה, חברת ורידיס הודיעה למתקני המיון כי האתר יפסיק לקלוט מהם פסולת אורגנית לטיפול, באופן מיידי.

בהמשך הסכימה החברה לחזור ולקלוט פסולת ממתקני המיון, אך בהתאם למגבלות של המשרד להגנת הסביבה שלחה את חלקו להטמנה, צעד שייקר את המחיר לרשויות מקומיות.

התייחסויות

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את הודעת חברת ורידיס על הפסקת קליטת חומר אורגני לטיפול באתר קומפוסט משואה, אשר נתקבלה באופן מפתיע, ללא כל תיאום או הודעה מוקדמת למשרד, תוך לכאורה ניצול כוחה המעין מונופוליסטי של החברה, מבלי שהחברה לוקחת בחשבון את הפגיעה הגדולה בחוליה מרכזית בטיפול בשוק הפסולת.

 בתאריך 13 בפברואר 2024 לאחר הליך בחינת הטענות שטרם מוצה, ניתנה לחברה תשובת ביניים. לפיה, בקשת החברה לקבלת התחייבות כספית נשקלת, והמשרד אף שוקל להזמינם לשימוע טרם ההחלטה הסופית בדבר התמיכה. שכן, קיימת חקירה תלויה נגדם במסגרתה אף נתפסו על ידי המשטרה כספי תמיכה שהיו מיועדים לחברה.

למותר לציין שהודעתה של חברת ורידיס על הפסקת קליטת החומר האורגני באתר משואה, משפיעה על משק הפסולת בארץ, בהיותו מתקן הטיפול הגדול והמרכזי.

המשרד להגנת הסביבה פועל להקמת מתקנים נוספים לטיפול בפסולת לטובת הגדלת התחרות בתחום כך שלא יווצר מצב בו החלטה חד צדדית של חברה מכל סיבה שהיא, תשפיע על כלל משק הפסולת.  בנוסף, המשרד יפעל לטובת הובלת חקיקה שתסדיר את שוק הפסולת  ותעניק למשרד כלים רגולטוריים לפעול ולפקח על השחקנים הפועלים בתחום.

המשרד ימשיך ויבחן את משמעויות ההודעה והוא שומר לעצמו את כל הזכויות לפעול בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותו כדי לייצב את משק הפסולת.

אישור הוצאת התחייבות לתמיכה בחברה נבחן בקפידה ותוך הליך התייעצות עם כלל גורמי האכיפה הרלבנטיים ובכלל זה משטרת ישראל, המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, פרקליטות המחוז ופרקליטות המדינה."

תגובת חברת ורידיס: "הקמת מפעלי המיון של ורידיס נעשתה תוך הסתמכות על המענקים שהובטחו לגופים שלקחו על עצמם את המשימה היקרה והמורכבת של ההשקעה במפעלי מיון והפעלתם. אולם מזה 4 חודשים שורידיס נאלצת לפנות שוב ושוב למשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבל התחייבות לקבלת מענקים אלה ולא מקבלת מענה. התנהלות זו של השתהות בקבלת החלטות וגרירת רגליים פוגעת לא רק בורידיס אלא בכל הגופים שעוסקים באיכות הסביבה בישראל ולמעשה במדינת ישראל כולה. שכן החלק הארי של מענקים אלה לא נועד לממן רווחים או להביא להתעשרות אלא לאפשר את הפעלת מפעלי המיון ואת שליחת החומר האורגני לטיפול וכך לקדם את מדיניות המיחזור בישראל.

חברת ורידיס היא בין החברות המובילות בישראל בתחום הפסולת והיא לוקחת חלק נכבד בתהליך מתמשך להפחתת ההטמנה בישראל ועידוד המיון והמיחזור, כפי שקורה במדינות מתקדמות בעולם. לצערנו, אין אפשרות להצעיד את ישראל קדימה בתחום זה בתנאים של חוסר ודאות, כאשר המשרד להגנ"ס מערים פתאום קשיים על קבלת המענקים וגם בעבר כאשר הועברו מענקים, זה נעשה באיחור ובתהליך מייגע ומתמשך. ורידיס עומדת על כך שהיא עמדה ועומדת בתנאים לקבלת המענקים והיא הציעה למשרד להגנת הסביבה מספר דרכים שיאפשרו לה להמשיך ולהפעיל את אתר הקומפוסט במשואה. כל שנותר לחברה לעשות הוא להמתין לתשובות מהמשרד להגנת הסביבה".


 חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>