הורחב הפטור מהיתר להסרת אסבסט לעבודות מצומצמות ובסיכון נמוך
הכנסת אישרה את הרחבת הפטור שהיה עד היום לאנשים פרטיים, גם לקבלנים מורשים. הפטור מהיתר צפוי להקל ולעודד קבלנים לבצע יותר עבודות להסרת אסבסט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/2/2024

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה להרחיב את הפטור מהיתר להסרת אסבסט לקבלנים מורשים שמבצעים עבודות מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך, המהוות יחדיו כשני שליש מעבודות הסרת האסבסט המתבצעות כיום.

כבר לפני שנתיים פורסמה טיוטת עדכון תקנות האסבסט להערות ציבור, יחד עם דוח השפעת רגולציה שמצא כי הרחבת הפטור תחסוך למשק כ-125 מיליון ₪ בשנה, בעיקר בשל הפחתת זמן ההמתנה לקבלת היתר, העומדת היום על 14-7 ימים, וצמצום בכמות שעות העבודה של המשרד להגנ"ס בבדיקת בקשות להיתר. המשרד שואף לנצל את שעות העבודה שייחסכו להגברת הפיקוח על ביצוע עבודות אסבסט.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, הפטור מהיתר לעבודות מצומצמות או בסיכון נמוך יעודד קבלני אסבסט לבצע יותר עבודות. הודות לכך יותר ויותר שטחים במרחב הציבורי ינוקו מהאסבסט, חומר שנחשב למסרטן ודאי.

ברחבי ישראל יש כיום עדיין יותר מ-80 מיליון מטרים מרובעים של מוצרי אסבסט צמנט. אסבסט שלם אינו יוצר סיכון, אך כאשר אסבסט מתבלה או עובד פירוק בלתי מקצועי עלולים להשתחרר סיבי אסבסט מסרטנים לאוויר.


כתבות רלוונטיות:

  1. הרחבת הפטור מהיתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ובסיכון נמוך, 8.2.2024
  2. הרחבת הפטור מהיתר לעבודות אסבסט, 14.4.2022
  3. הפיקוח על עבודות אסבסט יוגבר, הקלה לעבודות קטנות, 28.2.2021
  4. הסרת האסבסט ברידינג תידחה בשנתיים וחצי, 22.12.2020
  5. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
  6. מידע נוסף על אסבסט | infospot

הרחבת הפטור לעבודות בסיכון נמוך

התקנות מבחינות בין עבודות בסיכון נמוך לבין עבודות מצומצמות, שתיהן מיועדות להסרת אסבסט, אך בעלות מאפיינים שונים. הרחבת הפטור לקבלנים מורשים ניתנת לשני סוגי העבודות הנ"ל.

לפי התיקון שאושר, קבלן אסבסט מורשה יהיה פטור מקבלת היתר לעבודת הסרת אסבסט בסיכון נמוך. כיום מבוצעות כ-1,000 עבודות כאלה בשנה. קבלן אסבסט יהיה רשאי לבצע עבודה בסיכון נמוך ללא היתר, אם הודיע למשרד להגנת הסביבה על הכוונה לבצע את העבודה לפחות 5 ימי עבודה מראש, בצירוף פרטים מלאים ותצהירים לגבי העבודה (בפורמט שמצורף בתוספת השנייה לתקנות), בדומה לפרטים הנדרשים בהגשת בקשה להיתר. לגבי כל עבודה יימסר דיווח על סיומה.

עבודות מצומצמות שמבוצעות על ידי קבלנים מורשים

כבר כיום יש בתקנות הגדרה של 'עבודה מצומצמת' להסרת אסבסט, שממנה יכולים בעלי נכסים פרטיים לקבל פטור מהיתר. התיקון החדש מרחיב את הפטור גם לקבלנים מורשים.

ההרחבה ניתנת משום שבשנים האחרונות נמצא שיש היקף משמעותי של כ-1,000 עבודות מצומצמות בשנה, שמבוצעות על ידי קבלנים מורשים שמוציאים לשם כך היתר, ומהפיקוח שנעשה לא נמצאו ליקויים משמעותיים.

לכן, לפי התיקון שאושר, קבלנים מורשים גם יוכלו לקבל פטור מביצוע 'עבודה מצומצמת' להסרת אסבסט, אך הם יהיו חייבים להודיע למשרד להגנת הסביבה 3 ימים לפני ביצוע העבודה.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן: "הרחבת התקנות למניעת אסבסט ואבק מזיק היא צעד משמעותי שאותו מקדם המשרד להגנת הסביבה. יש באישור שמירה על סטנדרטים מקצועיים ולא מתפשרים שיָגנו על בריאות הציבור והסביבה, לצד טיוב מערכי הרגולציה שיביא לחיסכון משקי משמעותי".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה