אילו פרויקטים יקבלו 73 מלש"ח מקרן הניקיון?
בין הפרויקטים שתוקצבו החודש: הקמה או שדרוג מתקנים לטיפול בפסולת בניין בחברה הערבית, השלמת דוח לאיתור שטחים מיועדים לאתרי טיפול בפסולת וסקר פסולת להכנה למתקן השבה נאות חובב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/7/2023

הקרן לניקיון אישרה בחודש שעבר (יוני) תקציבים של 73 מיליון ₪ לטובת 12 פרויקטים, כמעט כולם מתחום הפסולת.

הפרויקט שקיבל את התקציב הרב ביותר הוא הקמה ושדרוג מתקנים לטיפול בפסולת בניין בחברה הערבית. כיום רוב מתקני פסולת הבניין הנתמכים נמצאים בקרב האוכלוסייה הכללית ופחות ביישובי החברה הערבית. לצורך שינוי המצב אישרה הקרן 20 מיליון ₪.

תקציב נוסף של כ-13 מיליון ₪ יושקע בקידום חוק אוויר נקי,  12 מיליון ₪ יושקעו בשיקום קרקע והקמת מתקן פסולת בנייה וגזם בשדרות, 6.5 מיליון ₪ בהגדלת התמיכה ביחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות, ועוד.

73 מיליון ₪ מצטרפים לכ-200 מיליון ₪ שהקרן לניקיון אישרה ברבעון הראשון של 2023.

רשימת הסעיפים המלאה של הפרויקטים שזכו לתקצוב מקרן הניקיון בחודש יוני מופיעה בהמשך הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הפרויקטים שיקבלו 200 מיליון ₪ מקרן הניקיון, 20.6.2023
  2. גידול במתקני הטיפול ובפסולת המטופלת כחוק, 10.5.2023
  3. פורסם המכרז להקמת מתקן ההשבה הראשון בישראל, 14.5.2023
  4. הפרויקטים שיקבלו 950 מיליון ₪ מקרן הניקיון, 27.3.2023
  5. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

השקעה במתקני פסולת בניין בחברה הערבית

כאמור, הקרן לניקיון אישרה 20 מיליון ₪ להקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת בניין בחברה הערבית. בקרוב המשרד להגנת הסביבה מתכוון לפרסם קול קורא בנושא. אישור התקציב כעת התרחש על רקע קידום חוק פסולת בניין.

מטרת התקציב היא לצמצם את הפער בין החברה הכללית לחברה הערבית בתחום הטיפול בפסולת בניין. כיום הקרן כבר תומכת במתקנים המשרתים את כלל האוכלוסייה, והתמיכה בחברה הערבית היא חלק מתקציב של 550 מיליון ₪ שהוקצו לתחום הסביבה בחברה הערבית בהחלטת ממשלה.

לפני כחודש המשרד להגנת הסביבה פרסם תמונת מצב על הטיפול בפסולת בניין בשנת 2021. מהדוח עלתה תמונת מצב מעודדת: כמות המתקנים לטיפול בפסולת בניין גדלה משמעותית בעשור האחרון, והיא תרמה לגידול בכמות פסולת הבניין המועברת לאתרים מורשים ולגידול בכמות פסולת הבניין הממוחזרת.

מגמת השיפור צפויה להימשך בשנים הקרובות הודות להמשך התמיכה של המשרד בהקמת מתקנים ומערכי ניהול פסולת בניין אזוריים, ושדרוג מתקנים קיימים, וכמובן הודות לקידום חוק פסולת בניין.

סקר פסולת להכנה למתקן השבה נאות חובב

פרויקט נוסף שזכה למימון מקרן הניקיון הוא עריכת סקר פסולת לקראת הקמת מפעל השבת אנרגיה מפסולת עירונית במועצה התעשייתית נאות חובב.

ועדת התשתיות הלאומית דורשת לערוך סקר פסולת בבאר שבע ובדרום במטרה להבין אילו זרמי פסולת מיוצרים באזור הדרום ומה היקפם לקראת קליטתם העתידית במתקן ההשבה. בין היתר, ראש עיריית באר שבע התנה את הקמת המתקן סמוך לעיר בכך שהוא יקלוט רק פסולת של תושבי הדרום.

עריכת סקר פסולת מסוג זה יכולה לערוך 4-3 חודשים. משרד האוצר ביקש מהקרן לניקיון תקציב למימון סקר הפסולת כדי לתת וודאות ליזמים להקמת המתקן – שיידעו את מאפיינים הרכב הפסולת והכמות שלה – כך שיוכלו לקחת זאת בחשבון בהצעותיהם.

נזכיר שמתקן ההשבה מתוכנן לקום באזור התעשייה נאות חובב, כ-15 ק"מ דרומית לעיר באר-שבע. לצד מתקן ההשבה יקום מתקן מיון לפסולת מעורבת. מתקן המיון אמור לחלץ רכיבי פסולת שניתן למחזר, כך שרק שאריות המיון שאינן כאלה יועברו לטיפול במתקן ההשבה.

לפי התכנון, הקמת מתקן ההשבה תימשך 30 חודשים, והחברה שתזכה במכרז תקבל את הזכות להפעלתו במשך 25 שנה. לאחר מכן המתקן יעבור למדינה ללא עלות. במהלך פעילותו, הוא יקלוט 300,000-150,000 טונות בשנה של שאריות פסולת ממוינת.

רשימת הפרויקטים שקיבלו תקציב

להלן רשימת הפרויקטים שהקרן לניקיון אישרה

להמשך קריאת הכתבה המלאה