הרפורמה בהיתר רעלים במסגרת חוק רישוי סביבתי משולב
חוק רישוי סביבתי משולב שאושר לאחרונה עושה רפורמה במערך היתר הרעלים. איזה סוגי עסקים צפויים לקבל פטור? סיווג רמת הסיכון השתנה, ויחד איתה רמת הפיקוח והדיווח. מתי החוק ייכנס לתוקף? לכמה זמן יינתן ההיתר?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/5/2024

כפי שדיווחנו לפני חודש, לאחר עשור של ניסיונות, חוק רישוי סביבתי משולב אושר סופית בכנסת והוא צפוי להיכנס לתוקף בהדרגה בשנים הקרובות. מדובר בחוק המשמעותי ביותר בכל הנוגע לרגולציה סביבתית על מפעלים, שניסיונות לקדמו ננקטו עוד לפני שנת 2015.

החוק מכניס כמה שינויים יסודיים, את חלקם כבר תיארנו בכתבות האחרונות, שעסקו בהקלה בבחירת הטכניקה המיטבית הזמינה BAT, הארכת תוקף ההיתר ל-10 שנים, מתווה הפיקוח על המפעלים, ההסתמכות על הרגולציה האירופית, ועוד.

בכתבה שלפניכם אנחנו ממשיכים את סדרת הכתבות אודות השינויים שהחוק החדש מביא איתו, כאשר הפעם נתמקד בנושא של היתר רעלים. כיום יש בישראל יותר מ-4,000 בעלי היתר רעלים שניתן לתקופה של שנה/שנתיים/שלוש בהתאם לסיווג רמת הסיכון של המפעל.

החוק החדש עושה רפורמה גדולה במערך היתר הרעלים. בין היתר, החוק פוטר חלק גדול מבעלי הסיכון הנמוך - מהדרישה לקבל היתר רעלים, ובמקביל קובע כי היתר רעלים יינתן לתקופה של 10 שנים. במקביל, החוק החדש מכניס דרישות חדשות לפיקוח ודיווח של בעלי היתרי רעלים בסיכון גבוה. פירוט השינויים האלה ועוד, בכתבה שלפניכם.

קישור לנוסח חוק רישוי משולב מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. היסטוריה: אושר חוק רישוי סביבתי משולב, 4.4.2024
  2. חוק רישוי סביבתי משולב עולה לקריאה שנייה ושלישית, 1.4.2024
  3. האותיות הקטנות של חוק רישוי סביבתי משולב, 28.2.2024
  4. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה  [BAT], 14.11.2022
  5. רישוי סביבתי משולב – מידע נוסףinfospot

מי נדרש להיתר רעלים?

בהקשר של היתר רעלים, אחד השינויים המרכזיים בחוק החדש מתייחס לאופן בו

להמשך קריאת הכתבה המלאה