היסטוריה: אושר חוק רישוי סביבתי משולב
החוק מאחד 3 היתרים: פליטה לאוויר, רעלים ותנאים סביבתיים ברישיון העסק, ויבוסס על הרגולציה האירופאית. הוא יקל את הבירוקרטיה על התעשייה ויעשה שימוש יעיל יותר במשאבים של המשרד להגנ"ס. אך יש גם ביקורת. במה הוא שונה מהמצב הקיים?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/4/2024

לאחר 9 שנים של ניסיונות, חוק רישוי סביבתי משולב אושר סופית בכנסת אתמול (רביעי) בקריאה שלישית והוא צפוי להיכנס לתוקף בהדרגה בשנים הקרובות. מדובר בחוק דגל, שנעשו ניסיונות לקדמו מאז שנת 2015, החוק המשמעותי ביותר בכל הנוגע לרגולציה סביבתית על מפעלים.

חוק רישוי סביבתי משולב צפוי לאחד בין 3 היתרים סביבתיים: היתר הפליטה לאוויר, היתר רעלים והתנאים הסביבתיים לרישיון עסק. מטרת החוק להחיל בישראל את עקרונות הרגולציה הסביבתית האירופית הנחשבת למתקדמת, לתת ודאות ארוכת טווח למפעלי התעשייה ולצמצם את הבירוקרטיה.

לעומת המצב כיום, החוק מכניס כמה שינויים יסודיים, את חלקם כבר תיארנו בכתבה האחרונה שפרסמנו: הקלה בבחירת הטכניקה המיטבית הזמינה BAT, הארכת תוקף ההיתר ל-10 שנים, מתווה הפיקוח על המפעלים, והסתמכות על הרגולציה האירופאית.

בכתבה שלפניכם נמשיך להציג כמה מהעקרונות החשובים של החוק החדש.

נוסח החוק שאושר מצורף בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. חוק רישוי סביבתי משולב עולה לקריאה שנייה ושלישית, 1.4.2024
  2. האותיות הקטנות של חוק רישוי סביבתי משולב, 28.2.2024
  3. חוק ההסדרים אושר. אילו נושאי סביבה נותרו בו ומה הושמט?, 29.5.2023
  4. חוק ההסדרים עבר קריאה ראשונה, 3.4.2023
  5. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה  [BAT], 14.11.2022
  6. רישוי סביבתי משולב – מידע נוסףinfospot

חדש: התעשייה תוכל לערער על התנאים בהיתר

אחד מהחידושים של חוק רישוי סביבתי משולב הוא הוספת מנגנון ערעור (השגה) שלא קיים כיום

להמשך קריאת הכתבה המלאה