קנס 3 מיליון ₪ על 21 יצרנים ויבואנים שהפרו את חוק האריזות
21 יצרני ויבואני אריזות ומוצרים ארוזים לא התקשרו עם תאגיד המיחזור תמיר כמחויב בחוק פסולת אריזות. המשרד להגנ"ס מתכוון להרחיב את האכיפה בשבועות הקרובים למאות יצרנים ויבואנים נוספים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/5/2024

המשרד להגנת הסביבה מעלה הילוך באכיפה נגד הפרת חוק האריזות. השבוע הוא הודיע כי הטיל עיצום כספי של 140 אלף ₪ על כל אחד מ-21 יצרני ויבואני אריזות, זאת בשל אי התקשרותם עם תאגיד תמיר – תאגיד המיחזור המוכר שפועל ליישום חוק האריזות מכוח החוק.

סך העיצומים הכספיים מגיע ל- 3 מיליון ₪. בתוך כך, לפני כשבוע דיווחנו כי שליש מהעיצומים הכספיים שהטיל המשרד להגנ"ס מאז 2012, היו בגין הפרה של חוק פסולת אריזות.

המשרד הודיע כי ירחיב את האכיפה למאות יצרנים ויבואנים נוספים בשבועות הקרובים, והדגיש שלאחר הטלת העיצום הכספי לא ניתן יהיה לבטלו גם אם היצרן או היבואן יתקן את ההפרה - כלומר יתקשר עם תמיר בעקבות ההתרעה על העיצום הכספי. זאת לאחר שדיווחנו לפני שנתיים כי המשרד להגנ"ס הקשיח את מדיניות האכיפה שלו.

חשוב לזכור כי גופים שמתקשרים עם תמיר צריכים לשלם רטרואקטיבית על כל התקופה שמכניסת החוק לתוקף (2011) ועד להצטרפותם, כך שכל המתנה רק מגדילה את הסכום החד פעמי שיהיה עליהם לשלם בהצטרפות. זאת בנוסף לאפשרות להטלת עיצום כספי של כ-140,000 ₪ שיכול גם לגרום פגיעה תדמיתית.


כתבות רלוונטיות:

  1. תביעה ייצוגית נגד 13 חברות שמפרות את חוק האריזות, 12.5.2024
  2. תביעה ייצוגית נגד 23 חברות שאינן מקיימות את חוק האריזות, 19.2.2018
  3. התראה לפני הטלת קנס על הפרת חוק האריזות, 19.7.2023
  4. עשור לחוק האריזות: כמחצית מהאריזות ממוחזרות, 22.11.2023
  5. 500 התראות על עיצום כספי לפי חוק האריזות, 6.1.2022
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

חובות יצרנים ויבואנים בחוק האריזות

חוק האריזות הוא חוק אחריות יצרן מורחבת, המטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות את החובה לטפל באריזות אשר הם משווקים בסוף חייהן של האריזות, בשלב שבו הן הופכות לפסולת. הטיפול כולל איסוף, מיון והעברה למיחזור של האריזות המושלכות בהסדרי ההפרדה שקבע המנהל ועמידה ביעדי מיחזור.

כדי לבצע את חובותיהם בחוק האריזות, על היצרנים והיבואנים להתקשר עם גוף שקיבל הכרה מהמשרד ולשלם דמי טיפול. כיום הגוף המוכר הוא תאגיד המיחזור תמיר. באמצעות דמי הטיפול התאגיד פורס מכלי אצירה שונים לאיסוף פסולת האריזות, פחים כתומים, קרטוניות ופחים סגולים לאיסוף זכוכית. האריזות נאספות, ממוינות ועוברות להמשך טיפול אשר מתבצע ברובו בישראל.

אכיפה של חוק פסולת אריזות

בשנים האחרונות נשמעת ביקורת נגד האכיפה הלא מספקת של המשרד אל מול אלפי יבואנים ויצרנים שאינם מקיימים את חוק האריזות וגורמים לנטל לא שוויוני במימון עלות קיום חוק האריזות על כתפי אותן חברות שכן התקשרו עם תמיר ומממנים את פעילותו.

ביולי האחרון דיווחנו על אכיפת היבט אחר בחוק פסולת אריזות, אז המשרד להגנת הסביבה שלח מכתבי התראה לפני קנס ליצרנים וליבואנים שהפרו את חובת הדיווח לפי חוק האריזות. מדובר ביצרנים ויבואנים שהתקשרו כחוק עם תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר', אך לא העבירו את הדיווח השנתי למשרד להגנ"ס על מספר המוצרים הארוזים שנמכרו, משקלם, סוג החומר שהם עשויים ממנו, קיבולת, רמת הרב-פעמיות של האריזות וייעודן. המשרד איפשר להגיש את הדיווח באיחור, אך ציין כי אם האיחור יעלה על 3 חודשים הוא יחייב בקנסות בגובה 150,000 ₪.

לאחרונה דיווחנו על שימוש בכלי אכיפה נוסף כנגד מפרים של חוק האריזות. הכוונה לתביעה ייצוגית שהוגשה לאחרונה נגד 13 חברות שמפרות את חוק האריזות. התובעים ביקשו פיצוי של מיליוני ₪ לכל תושבי המדינה בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מההשפעות הסביבתיות השליליות שמקורן בהטמנת פסולת אריזות והיעדר הטיפול הנדרש בה ומיחזורה.


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>