עשור לחוק האריזות: כמחצית מהאריזות בישראל ממוחזרות
המשרד להגנת הסביבה פרסם נתונים על יישום חוק האריזות בשנת 2021. חלה עלייה של 10% בשיעור המיחזור לעומת שנת 2020 והצלחה בעמידה במרבית היעדים. אך נרשמה ירידה באיסוף ומיחזור פסולת מהמגזר הביתי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/11/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח השנתי על יישום חוק פסולת אריזות נכון לשנת 2021. כמו בשנים קודמות, גם בשנת 2021 תאגיד המיחזור 'תמיר' עמד בהצלחה ביעדי המיחזור לכל סוג חומר בנפרד (נייר וקרטון, מתכת, עץ, פלסטיק) למעט זכוכית, וכן עמד ביעד המיחזור הכללי של 60% שנקבע בחוק ואף עבר אותו והגיע ל-84% מיחזור, בעיקר הודות לשיעורי מיחזור גבוהים בהרבה מהיעד של אריזות עץ, נייר וקרטון.

אלא שהמשרד להגנ"ס מעריך שכמות האריזות שממוחזרת על ידי תמיר (כ- 400 אלף טון) מייצגת רק 50% מכלל האריזות שמשווקות בישראל מדי שנה. הסיבה לפער היא שיש יבואנים ויצרנים של אריזות שבניגוד לחוק טרם התקשרו עם תאגיד תמיר ולא מדווחים לו. כמו כן, יש אריזות של מוצרים שמוזמנים מחו"ל על ידי צרכנים פרטיים שלא כפופים לדרישות המיחזור, ועוד יצרנים ויבואנים ששיעור האריזות שעוברות תחת ידם נמוך ולכן הם פטורים מחובות החוק.

קישור לדוח מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. תשע שנים ליישום חוק האריזות, 19.4.2023
  2. פורסמו דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2023, 30.11.2022
  3. 400 יבואנים ויצרנים חתמו עם תאגיד מיחזור פסולת האריזות, 15.9.2022
  4. סיכום שנת 2020 בפסולת אריזות, 07.3.2021
  5. פסולת אריזות: בוחנים הכנסת תחרות, 8.8.2023
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

עלייה של 17% בכמות הפסולת שמוחזרה

תאגיד מיחזור האריזות תמיר הוא הגוף היחיד בישראל שקיבל את אישור המשרד להגנת הסביבה ליישם את חובות חוק האריזות - כלומר, לאסוף ולמחזר פסולת אריזות במימון דמי הטיפול שמעבירים יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים.

לפי הדוח תמיר מיחזר בשנת 2021 כ-402 אלף טונות פסולת אריזות המהווים 84% מ-480 אלף טונות האריזות שדווחו לו על ידי היצרנים והיבואנים שחתומים עימו, זאת בהשוואה ל 337 אלף טון אריזות ממוחזרות בשנת 2020 – כלומר עלייה של 17% בכמות פסולת האריזות שמוחזרה.

משמעות התוצאות (84% מיחזור כללי) היא שבתמיר עקפו את יעד המיחזור הכללי בחוק העומד על 60%, עלייה של 10% לעומת שנת 2020 אז תמיר השיג 74% מיחזור כללי.

אולם לא כל האריזות ששווקו בישראל ב-2021 שייכות ליבואנים ויצרנים שחתומים עם תמיר. לפי הערכת המשרד להגנ"ס בשנת 2021 נמכרו בישראל כ-800 אלף טונות אריזות. כלומר, היצרנים/יבואנים שחתומים עם תמיר מייצגים רק 60% מסך האריזות בישראל, ואחוז המיחזור של תאגיד תמיר מכלל האריזות בישראל הוא כ-50% בלבד. מדובר בעלייה לעומת שנת 2020, אז שיעור המיחזור של תמיר מכלל האריזות עמד על 42% בלבד.

האריזות שלא כלולות בדיווח לתאגיד תמיר שייכות ברובן ליבואנים וליצרנים שלא התקשרו עם תמיר (ובכך הם מפרים את החוק) כמו גם ליבואנים וליצרנים עם כמות אריזות הקטנה מ-1 טונה אריזות בשנה שפטורים מיעדי מיחזור אך מחויבים בדיווח ישיר למשרד להגנת הסביבה, ולבסוף גם מוצרים ארוזים שמיובאים על ידי צרכנים פרטיים פטורים מהתקשרות עם תמיר.

מאות חברות חשופות לקנס של 150,000 ₪

הדוח לא מתייחס לכמות היבואנים והיצרנים שחתומים עם תמיר, אך מנתונים מעודכנים, אנו יודעים שכיום חתומים עם תמיר כ- 2,210 יבואנים ויצרנים. מדובר על תוספת נטו של 110 יצרנים ויבואנים במהלך עשרת החודשים הראשונים של שנת 2023. מדובר בירידה משמעותית ביחד לשנת 2022, אז הצטרפו כ- 400 יצרנים ויבואנים (מהם 220 בזכות מבצע האכיפה שתואר לעיל).

הדוח מציג את נתוני מבצע האכיפה שהתבצע בשנת 2021 נגד יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם תאגיד תמיר כחוק. לפי הדוח, במסגרת המבצע נשלחו 473 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי. בעקבות כך כ-220 יצרנים ויבואנים תיקנו את ההפרה והתקשרו עם תמיר. לכ-40 יצרנים ויבואנים נשלחו עיצומים כספיים בסך של כ-5 מיליוני ₪.

כמו כן, המשרד להגנ"ס מזכיר ומדגיש את ההחמרה במדיניות האכיפה לפיה לא יבוטלו הליכי הקנסות ליצרנים ויבואנים שהתחמקו עד כה מחובת התקשרות עם תמיר, גם אם יוכיחו שבעקבות ההתראה הם התקשרו עם תמיר. כלומר כל יבואן/יצרן שמקבל התראה לעיצום כספי, יהיה חייב לשלם את הקנס (150,000 ₪), אלא אם יסתבר שהוא אינו חייב בהתקשרות עם תמיר מאחת הסיבות המנויות בחוק.

כדי להבין את נקודת המבט של היצרנים והיבואנים, שוחחנו עם ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" המלווה מאות יבואנים ויצרנים ביישום חוקי אחריות יצרן ויבואן בדגש על חוק האריזות. בושארי אמר: "אנו מברכים על פרסום הדוח שברובו מאד דומה לדוח 2020. סוגיית אי העמידה ביעד הזכוכית חוזרת על עצמה, עד שתיפתר על ידי עדכון היעד או הכללת בקבוקי הזכוכית של חוק הפקדון.   

נקודה חשובה הינה השינוי במדיניות האכיפה של המשרד להגנ"ס מסוף שנת 2021 (התקשרות עם תאגיד מיחזור מוכר לאחר קבלת התראה, אינה פוטרת מתשלום קנס). מדובר בשינוי דרמטי שלא ברור אם חל רק על חוק האריזות או על כלל חוקי אחריות היצרן והיבואן. מדובר בחשיפה לקנסות של 150,000 ש"ח לחברות שאינן קשורות עם התאגיד, מדובר במאות חברות שמריבתן קטנות ובינוניות שעבורן מדובר בסכום שעשוי למוטט אותן. לכן יש לנהוג במשנה זהירות בשימוש בכלי זה בייחוד בעת הזו. אנו פוגשים מאות חברות בשנה ואחוז ניכר מהן לא מודעות לחוק ולא מבינות את המשמעות על הארגון ולכן אנו גם עושים פעולות יזומות עם הגופים המייצגים להנגשת המידע."

מדוע מיחזור העץ, הנייר והקרטון היה גבוה מאוד?

בדומה לשנים קודמות, גם בשנת 2021 תאגיד תמיר הצליח למחזר אריזות עץ, נייר וקרטון בשיעורים גבוהים בהרבה מהיעדים שנקבעו בחוק.

כך, התאגיד הגיע לשיעור מיחזור של 311%  במיחזור עץ במקום היעד בחוק של 15% (עלייה של 40% לעומת 2020). בנוגע לנייר ולקרטון, התאגיד מיחזר 105% במקום 60% שצווה החוק.

ההישגים במיחזור נייר וקרטון נובעים מ-2 סיבות עיקריות. האחת, היקף האיסוף מבתי עסק ממשיך להיות משמעותי ומתבסס על מערך איסוף ייעודי שהיה קיים עוד טרם כניסת חוק האריזות לתוקף. הסיבה השנייה היא היקף גדול של אריזות קרטון המשווקות בישראל ואשר אינן מדווחות לתמיר ולכן לא נספרות בקביעת יעד המיחזור – אך הן כן מגיעות למוקדי האיסוף של פסולת אריזות של תמיר ונספרות לצורך עמידה ביעדי המיחזור.

לפי הדוח, מדובר בין היתר באריזות קרטון שנעשה בהם שימוש על ידי יבואנים שעוסקים בסחר אינטרנטי, וביבוא אישי של הציבור הרחב שאינו מחויב לדווח במסגרת חוק האריזות.

אחוז המיחזור הגבוה של אריזות עץ נובע ממיחזור משקל גבוה של אריזות רב פעמיות שאינן נכללות בסך המכירות המדווחות לתמיר, אך כן מדווחות במשקל האריזות שמוחזר. החוק לא מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות עץ רב פעמיות לדווח לתאגיד תמיר, אך האריזות הרב פעמיות שממוחזרות נספרות.

תאגיד תמיר הצליח למחזר מעבר ליעד גם במקרה של אריזות מתכת – 67% במקום 50% מיחזור, כאשר 95% מפסולת אריזות המתכת נאספה מהמגזר העסקי.

מיחזור הזכוכית ממשיך לדשדש

מאז תחילת יישום חוק האריזות בשנת 2011, תמיר לא עומד ביעדי המיחזור לפסולת אריזות מזכוכית וכך היה גם בשנת 2021. אך המשרד להגנ"ס מכיר בבעיה ולכן בפועל אינו אוכף את העמידה ביעדי המיחזור, אלא המיר אותם ביעדים לפריסת כלי אצירה יעודיים לאיסוף אריזות זכוכית (פחים סגולים).

לפי הדוח של המשרד להגנת הסביבה, התאגיד אסף ומיחזר 7% בלבד של אריזות זכוכית בעוד שהיעד של חוק האריזות הוא 60%. אולם יש לציין שבכל זאת ניכרה עלייה של 6% במיחזור לעומת 2020 אז המיחזור המוכר עמד על 1% בלבד.

האתגר של עמידה ביעד המיחזור של אריזות זכוכית הוא שחוק האריזות הישראלי מבוסס על החוק הבלגי, אולם בישראל הפרידו בין מכלי משקה מזכוכית (שכלולים בחוק הפיקדון) לשאר האריזות מזכוכית – (שמן זית, בשמים, צנצנות וכדומה). סך משקל מכלי משקה בפיקדון מחומר זכוכית הוא כ-120 אלף טונות בעוד שאריזות הזכוכית המדווחות בחוק האריזות לתמיר הוא כ- 30 אלף טונות בלבד. הכמות הקטנה לצד מורכבות האיסוף מקשות על השגת יעד המיחזור.

לשם הגדלת כמויות האיסוף מהציבור והנגשת כלי האצירה הייעודיים לתושבים, נקבע בתנאי ההכרה של תמיר יעד להכפלת מספר כלי האצירה לזכוכית (פחים סגולים) וזאת עד תום תקופת ההכרה בסוף שנת 2026, ובסך הכול כ-9,500 כלי אצירה ברחבי הארץ. נכון לעכשיו פזורים כ-6,200 כלי אצירה.

ביתר עילית – הרשות היחידה שלא חתמה עם תמיר

נכון להיום, 256 רשויות מקומיות חתומות עם תמיר, ורק רשות מקומית אחת - ביתר עלית - לא חתומה.

הרשויות המקומיות מחויבות בחוק לחתום עם תאגיד המיחזור המוכר (תמיר), כדי שהנ"ל יספק תשתיות ושירות שוטף של איסוף פסות אריזות ברשוית המקומיות, במימון היבואנים והיצרנים החתומים עמו.

לפי הדוח, נכון ליולי 2023, מתוך 256 הרשויות המקומיות החתומות עם תמיר, 133 רשויות מקיימות הסדר הפרדה לפסולת אריזות – כלומר מוצבים בשטחן פחים כתומים, ו-118 רשויות נמצאות בהמתנה להצטרף להסדר זה באמצעות פריסת פחים כתומים. שתי רשויות בלבד מקיימות הסדר הפרדה גם לפסולת רטובה פריקה ביולוגית (שאריות מזון בפח חום) ופסולת יבשה (פח ירוק).

לפי תנאי ההכרה בו, תאגיד תמיר מחויב לפרוס פח כתום שייתן מענה ל-90% ממשקי הבית בישראל – ולא פחות מל-2.8 מיליון משקי בית - עד לשנת 2025. נכון לסוף שנת 2021 206,000 פחים כתומים פרושים בישראל, שנותנים מענה לכ 1.8 מיליון משקי בית. בשנת 2023 אמור התאגיד לפרוס כלי אצירה ללא פחות מ-350,000 משקי בית.

המגזר הביתי מהווה חצי מהאריזות, אך רק חמישית מהמיחזור

המשרד להגנת הסביבה מעריך שכמחצית מ-800 אלף טונות האריזות שנמכרו בישראל בשנת 2021 יועדו למשקי בית והמחצית השנייה למגזר העסקי והמוסדי. היצרנים והיבואנים שחתומים עם תמיר דיווחו שמכרו בשנת 2021 כ- 480 אלף טונות אריזות, מתוכם 242 אלפי טונות נמכרו למגזר הביתי (כ-50%).

בתוך כך דיווח התאגיד על איסוף פסולת אריזות ממשקי בית של כ-83 אלפי טונות בשנת 2021, שמייצגים רק 20% מפסולת האריזות שמוחזרה. באופן מפתיע, מדובר בירידה משנה שעברה, אז נאספו ומוחזרו כ 90 אלף טון פסולת אריזות מהמגזר הביתי. העלייה בפרישת הפחים הכתומים הייתה אמורה להגביר את כמות פסולת האריזות שנאספת מהמגזר הביתי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה