המועצה המקומית לא ניקתה את הפסולת ותשלם כפול
3,500 קוב פסולת הצטברו מחוץ לתחנת מעבר שמפעילה המועצה המקומית עוספיא. המועצה לא פינתה את הפסולת והמשרד להגנ"ס החליט לפנות בעצמו ולחייב את המועצה בכפל הוצאות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/8/2020

המועצה המקומית עוספיא, שעל הר הכרמל ליד חיפה, לא מילאה את צו שמירת הניקיון שהוציא לה המשרד להגנת הסביבה בדרישה לנקות 3,500 קוב פסולת שהושלכה ברשות הרבים מתחנת מעבר לפסולת שהמועצה מפעילה. לכן המשרד החליט לפנות את הפסולת בעצמו ולחייב את המועצה בכפל עלות פינוי הפסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. לראשונה: צו מינהלי ליישום תוכנית טיפול בפסולת, 15/01/2020
  2. צו לטיפול מיידי במפגעי פסולת לישוב הבדואי לקייה, 21/01/2020
  3. הסדרת הטיפול בפסולת בישובים הערביים, 05/12/2019
  4. לחייב את סאג'ור להפסיק את שריפת הפסולת הפיראטית, 06/06/2019
  5. 9.25 מיליון ₪ לרשויות בצפון לטיפול בפסולת, 18/11/2019
  6. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

3,500 קוב פסולת מחוץ לתחנת מעבר

בסיורים שערכו נציגי מחוז חיפה של המשרד להגנ"ס עלה, כי הצטברה פסולת מחוץ לשטח תחנת המעבר שהמועצה המקומית עוספיא מפעילה, ולכל אורך הדרך המובילה אליה. במשך מספר חודשים התריע המשרד להגנ"ס בפני המועצה המקומית על הנושא. מהערכה שנעשתה במקום עלה, כי כמות הפסולת עומדת על כ-3,500 קוב.

בהמשך לדברים, המשרד להגנ"ס הוציא למועצה המקומית עוספיה צו לשמירת הניקיון בדרישה לנקות את המפגע. אך מסיורים שנערכו במקום עלה, כי המועצה לא מילאה את הצו ולא ניקתה את השטח.

המועצה טענה, כי התחילה בעבודות פינוי פסולות, אך מהסיורים בשטח עלה כי פינוי הפסולת הוא חלקי בלבד, מתוך תחנת המעבר, ולא פסולת שהושלכה ברשות הרבים שהיא נושא הצו.

כאשר לא התקבלה התייחסות עניינית מהמועצה המקומית, ובשל המפגעים החמורים שנגרמים כתוצאה מאי פינוי הפסולת והסכנה לבעירת הפסולת, החליט המשרד להגנת הסביבה לבצע את הפינוי באמצעות קבלן מטעמו, ולחייב את המועצה בכפל ההוצאות.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הרשויות המקומיות צריכות לדאוג לתושביהן ולסביבה שבתחומן. לא ייתכן שהרשויות יתנו יד להשלכות פסולת בהיקף כזה ברשות הרבים, ואף יתעלמו מדרישות המשרד לפי חוק. ננקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבה נקייה לאזרחי ישראל".


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
דוד נחום שחר נחום 072-3718648 davidn@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>