התייעצות ציבורית לגיבוש אסטרטגיית טיפול בפסולת עירונית
בהמשך להשהיית הקמת מתקני ההשבה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם התייעצות עם הציבור לגיבוש אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת עירונית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/10/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם התייעצות ציבורית לגיבוש אסטרטגיה לטיפול בפסולת עירונית בישראל. זאת בהמשך לדיווח שלנו מלפני חודשיים, לפיו המשרד מפסיק את קידום התוכניות להקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת (מתקני טיפול תרמי – שריפה) ומגבש אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת עירונית.

מטרת העל של המשרד להגנת הסביבה בתחום הפסולת הייתה ונשארה צמצום ההטמנה שכיום משמשת כפתרון ל 75% מהפסולת העירונית. מרבית ההטמנה מתבצעת על ידי שינוע הפסולת ממרכז הארץ לאתרי ההטמנה בדרום, באמצעות משאיות.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס עוצר את מתקני השבת האנרגיה מפסולת, 06/08/2020
 2. המדינה תקדם 3 מתקני השבת אנרגיה מפסולת במרכז, 14.05.2020
 3. יעד חדש: אפס הטמנה עד 204003/2/2020
 4. 9 מתקני השבה עד 204029/7/2019
 5. אסטרטגיית הפסולת החדשה יוצאת לדרך, 03.05.2018
 6. למידע נוסף על פסולת | infospot

אסטרטגיית הפסולת הקודמת

בעשור האחרון נערכו מספר שינויים מהותיים באסטרטגיית הפסולת של המשרד להגנ"ס. התוכנית האחרונה, שהוצגה לפני כשלוש שנים, התבססה על מיון של כל הפסולת העירונית להפרדת חומרים ברי מיחזור, בין אם זה באמצעות הפרדה במקור (פח כתום/סגול/כחול/חום) או במתקני מיון אזוריים. ולאחר מכן, הפסולת שאינה ברת מיחזור, תישלח למתקני השבת פסולת לאנרגיה שיקומו ברחבי הארץ.

היעדים של התוכנית הקודמת היו 26% הטמנה עד שנת 2030 ואפס הטמנה עד שנת 2040.

שינוי האסטרטגיה לפסולת עירונית

אם חילופי התפקידים במשרד להגנת הסביבה וכניסתם לתפקיד של השרה גילה גמליאל והמנכ"ל דוד יהלומי, הוחלט להשהות את קידום אסטרטגיית הפסולת ולבחון את הנושא מחדש.

למרות ההשהיה של התוכנית הקיימת, המשרד מאמץ יעד אגרסיבי יותר להפחתת ההטמנה ומצהיר על 20% הטמנה עד שנת 2030 (היעד הקודם היה 26%) וכעת הוא פונה לציבור להתייעצות כיצד להגיע ליעד הנכסף.

עקרונות האסטרטגיה החדשה לפסולת עירונית

במסגרת ההתייעצות הציבורית, המשרד להגנ"ס מפרט את עקרונות הבסיס לגיבוש האסטרטגיה לטיפול בפסולת עירונית, להלן תמצית העקרונות:

 • המדיניות החדשה תתבסס על המדיניות האירופאית
 • הטמעת היררכיית הטיפול בפסולת בדגש על מניעה במקור ומיחזור, תוך השבה והטמנה של שארית הפסולת
 • חינוך ורתימת הציבור
 • יצירת ודאות ארוכת טווח למשק ולציבור על ידי חקיקת פסולת מתקדמת המסדירה את הזרמים השונים
 • יישום עקרון המזהם משלם, אחריות יצרן מורחבת, והיטל הטמנה
 • קידום כלכלה מעגלית
 • טיפול בפסולת בסמוך למקום היווצרותה

איזה רעיונות ומידע רוצה המשרד להגנ"ס לקבל מהציבור?

המשרד להגנ"ס מפרט את סוג המידע שהוא מבקש לקבל מהציבור במסגרת ההתייעצות לגיבוש אסטרטגיית פסולת עירונית:

 • פתרונות לסגירת פערים בתשתיות פסולת
 • פתרונות למניעת פסולת במקור
 • פתרונות לשילוב טכנולוגיות מתקדמות
 • פתרונות לטיפול בפסולת אורגנית
 • פתרונות לתאגוד אזורי ויצירת משק פסולת סגור
 • קידום אמצעים ליצירת כלכליות ותחרותיות בשוק הפסולת
 • פתרונות ליצירת תשתיות ידע ומידע
 • המלצות מדיניות לרישוי, פיקוח ואכיפה

ההתייעצות פתוחה עד ל 15.10.2020

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה