תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס כוללת יעדים ולוחות זמנים
המשרד פרסם את תוכנית העבודה שלו לשנת 2023 שמתמקדת בעיקר ביישום אסטרטגיית הפסולת ובשינוי האקלים, ומציבה יעדים ולוחות זמנים גם לנושאים נוספים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/7/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תוכנית העבודה לשנת 2023 שכוללת נושאים שאת חלקם הוא מתכוון לקדם עד לסוף שנה זו. נושאים אחרים אמורים להיות מושגים בשנים הבאות. אלה חמשת הנושאים העיקריים:

 • יישום אסטרטגיית הטיפול בפסולת
 • שינוי אקלים
 • אסדרה חכמה: אישור חוק רישוי סביבתי משולב
 • סביבה קרובה ועירוניות בריאה (הפחתת מפגעים סביבתיים כגון רעש וזיהום אוויר)
 • הגנה על הטבע הישראלי

בתחום הפסולת, המשרד מתכוון לקדם הקמת מתקני מיון וטיפול, להשלים את תהליך החקיקה של חוק פסולת בניין, להסדיר תעריף מועדף להפקת חשמל מביוגז שנוצר במתקני טיפול בפסולת אורגנית, ולתקן את חוק הפיקדון.

בתחום שינוי האקלים שני הצעדים העיקריים שיקודמו הם השלמת חוק אקלים והחלת מס פחמן. המשרד מתכוון להשלים גם את תהליך החקיקה של חוק רישוי סביבתי משולב שמטרתו לשפר ולייעל את הליכי הרישוי הסביבתי, להפחית בירוקרטיה ולהגביר את הוודאות של התעשייה.

חלק נוסף מתוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה ממוקד ברשויות מקומיות. התוכנית כוללת בין היתר צמצום מפגעי זיהום אוויר ורעש וקידום תחבורה בת קיימא. בתחום ההגנה על הטבע המשרד יקדם שיקום נחלים וינסה לקבוע מדיניות לעתיד ים המלח.

קישור לתוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה נמצא בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. המיקוד של השרה להגנת הסביבה: פסולת ואקלים, 23.3.2023
 2. המיקוד של המשרד להגנ"ס לשנת 2022, 10.3.2022
 3. נדרשים עוד 45 מתקני פסולת, 06.3.2022
 4. ניסיון נוסף לקדם חוק להסדרת הטיפול בפסולת בניין, 23.2.2022
 5. החלה היערכות התעשייה הישראלית למס הפחמן האירופי, 12.9.2022

רשויות מקומיות, אלה הדברים שהמשרד יקדם בעניינכן

בתחום של הרשויות המקומיות, המשרד להגנ"ס מציין כי הוא יפעל לצמצם מפגעי זיהום אוויר ומפגעי רעש וכן יקדם תחבורה נקייה.

כפי שדיווחנו לאחרונה, פיילוט של פריסת גלאי רעש בערים כחלק מפרויקט 'ערים שקטות' צפוי להתחיל בקרוב, ולאחרונה נערכה הדגמה של טכנולוגיות חדשניות לזיהוי מפגעי רעש מכלי רכב, ביוזמת המשרד להגנ"ס.

בנוסף, המשרד להגנ"ס מציין כי הוא ימשיך את יישום התוכנית הסביבתית האסטרטגית לחברה הערבית. כמו כן המשרד יכין תוכנית סביבתית שתתאים לחברה החרדית והוא מתכוון לפרסם לפני סוף השנה קול קורא לתמיכה בפעולות לקידום נושאי הסביבה בקרב החרדים, וכן תוכנית להגברת המשילות הסביבתית בשטחי יו"ש.

המשרד גם שואף לגבש מנגנון תקצוב שישפר את ממשקי העבודה ואת יכולות הביצוע של הרשויות המקומיות ויתמרץ אותן לשפר את מצב הפסולת בתחומן.

הנושאים שנדחקו הצידה: התלמ"ת, חיפה ובנייה ירוקה

חודשים ספורים לאחר כניסתה של עידית סילמן לתפקיד השרה להגנת הסביבה, דיווחנו על הנושאים שאותה היא מתכוונת לקדם. הרשימה שפורסמה אז, לפני 4 חודשים, תואמת ברובה את תוכנית העבודה הנוכחית של המשרד להגנ"ס.

אך בכל זאת יש כמה נושאים שהושמטו מהתוכנית המעודכנת, למשל קידום חוק התלמ"ת (התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן) שהופיעה גם בהסכמים הקואלציוניים אך נעלמה מתוכנית העבודה. שני נושאים נוספים שלא נמצאים בתוכנית העבודה הם נושא מפרץ חיפה וקידום בנייה ירוקה.

העובדה שנושאים אלה לא מופיעים בתוכנית העבודה לא אומרת שהמשרד לא מטפל בהם, אך לפחות באופן מוצהר, הם כנראה אינם בראש סדרי העדיפויות שלו.

היעדים ולוחות הזמנים

היעדים ולוחות הזמנים שהמשרד להגנ"ס מציב לעצמו בנושאים השונים הם כדלקמן:


להגדלה לחצו כאן

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה